اخبار برگزیده

خوشحال میشوم!

در خبرگزاریها به نقل از حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان آمده است که: «من از نقد خودم خوشحال میشوم.» البته جناب آقای روحانی توضیح بیشتری در مورد نوع نقد خوشحال کننده ندادهاند. اما لازم به توضیح اضافه نیست که به احتمال نزدیک به یقین منظور جناب آقای روحانی از نقد همان نقد ویژگیهای ظاهری ایشان میباشد و نه چیز بیشتر! مثلا اگر بشنوند عبایش به عمامه اش نمیخورد یا رنگ کفشهایش با فلان قطعه از لباسش سِت نیست خوشحال میشوند  وگرنه غیر آن را که یک باری نقدی کرد و شد بیسواد، دیگری نقدی کرد و شد بیشناسنامه، دیگری‌تر بزدل، دیگری‌ترتر...!

با توجه به این جمله هیچ بعید نیست به زودی شاهد جملات زیر از افراد زیر باشیم:

: من از سفر به مناطق محروم در تعطیلات نوروز و دیدن کارهای خیر فرزندانم خوشحال میشوم!

محمود احمدی‌نژاد: من از مرور پاک بودن کابینه‌ام در زمان ریاست جمهوری، خوش‌‌‌حال می‌شوم!

علی مطهری: من از آزاد شدن ضاربانم در شیراز خوشحال می‌شوم!

محمد مایلی کهن: من از تمدید قرارداد کیروش خوشحال میشوم!

امیر قلعهنوعی: من از نقدهای نود به فوتبال خوشحال میشوم!

سوشا مکانی: من با فکر به این که حریم شخصیام را حفظ کردهام و تا کنون حاشیهای نداشتهام، خوشحال میشوم!

هیئت داوران جشنواره فیلم فجر: من از دیدن کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا خوشحال میشوم!

مسعود فراستی: من از دیدن فیلمهای مسعود دهنمکی خوشحال میشوم!

مردم: من از حذف یارانهها خوشحال میشوم!

باز هم مردم: من از دیدن اقتدار و اعتباری که به پاسپورت کشورم آمده، خوشحال میشوم!

و باز هم همان مردم: من دیگر حرفی ندارم!

 


خوشحال میشوم!

خوشحال میشوم!

خوشحال میشوم!

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها